بيوگرافي :

متولد سال 1333 و فارغ التحصيل از دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران در سال 1358 و داراي سابقه قضائي در دادگستري و مشاوره حقوقي در وزارت راه و ترابري و شركت ملي نفت ايران و شركت ملي گاز ايران و شركت هاي سايپا و ايران خودرو

وكالت دادگستري از سال 1369 در زمينه هاي مربوط به دعاوي حقوقي، قراردادها و امور كيفري


  فعاليت هاي علمي :

 تدوين نرم افزار بانك اطلاعاتي موازين قضائي

 تدوين نرم افزار بانك اطلاعات قوانين كشور

 تدوين نرم افزار بانك اطلاعات مقالات حقوقي

 تدوين نرم افزار بانك اطلاعات آراء دادگاهها و نظريات مشورتي

 تدوين نرم افزار دفتر حقوقي ( Law Office )

 اجراي پروژه هاي مربوط به تنقيح قوانين و مقررات


  پست الكترونيكي :

ali.mokaram@gmail.com

ali@mokaram.com


  ساعت كار دفتر وكالت : روزهاي زوج (شنبه، دوشنبه، چهارشنبه ) با تعيين وقت قبلي


  نشاني : تهران،  ميدان آرژانتين،  خيابان احمد قصير،  پلاك 71،  طبقه دوم،  واحد 7، دفتر وكالت علي مكرم

  تلفن : 88731719 و 88529215   دورنگار : ‌88754208

MapMapTop


 

 

علي مكرم

 

   بيوگرافي

   فعاليت هاي علمي

   نشاني

   
   
 

معرفي وكيل :: انتشارات الكترونيك :: گزيده آرا :: آرا متهافت :: تنقيح مقررات :: پرونده

 

.: علي مكرم Ali Mokaram , Tel: 88731719, 88754208 Copyright © 2011 :.