امکانات نرم افزار پرونده

- قابليت اجرا در محيط شبكه بدون محدوديت تعداد كاربران با امكان تعيين سطح دسترسي كاربران
- تشكيل انواع پرونده اي حقوقي و كيفري و ديوان عدالت اداري و اجرائيه ثبتي و مراجع شبه قضائي
- چاپ سريع دادخواست و وكالتنامه و اظهارنامه و .... با انطباق كامل متون بر روي برگ هاي چاپي مخصوص
- قابليت تنظيمات جديد دادخواست و وكالتنامه و اظهارنامه در صورت تغيير اندازه و يا هر يك از فيلدهاي برگ هاي چاپي مخصوص
- جستجوي پيشرفته و تركيبي از اطلاعات پرونده ها
- ياد آوري اوقات رسيدگي و نظارت پرونده ها و درج يادداشت
- امكان تهيه گزارشات متنوع و چاپ آنها براساس مشخصات طرفين پرونده و شماره پرونده و اوقات رسيدگي پرونده و خواسته و موضوع پرونده و محكوم به و نتايج رسيدگي جلسات دادگاه و حوزه هاي قضائي و كارشناسان اقدام كننده و ساير گزينه ها
- قابليت استفاده در واحدهاي حقوقي ستادي وزارتخانه ها و سازمانها و شركتهاي مختلف براي تمركز اطلاعات و گزارشگيري از پرونده اي حقوقي واحدهاي تابعه و استاني
- ثبت اطلاعات كارشناسان حقوقي ادارات حقوقي وزارتخانه ها و سازمانها و شركتهاي مختلف براي ارجاع پرونده و ارائه آمار عملكرد آنها
- ثبت عمليات مالي پرونده ها و صدور صورتحساب
- محاسبه خسارت تاخير تاديه و محاسبه مهريه به نرخ روز و ...
- دفترچه تلفن با امكان جستجوي نام و نشاني و مشاغل و وب سايت و ايميل اشخاص
- امكان چاپ ليبل برر روي كاغذهاي پشت چسب دار ، از مشخصات و نشاني اشخاص موجود در بانك دفترچه تلفن ، براي مراسلات پستي و تغيير اندازه ليبل
- تهيه لوايح در محيط Word با قابليت نگهداري لوايح و مكاتبات هر پرونده بصورت مستقل
- محيط كاري ساده و نصب سريه و آسان و سازگاري با ويندوزهاي Xp Win و Vista Win و Win 7
- دسترسي به نمونه انواع قراردادها به منظور تهيه قرارداد جديد
- ذخيره نشاني وب سايت هاي مختلف به منظور اتصال سريع به آنها
- پشتيباني از انواع چاپگرهاي سوزني و ليزري و اينك جت Inkjet
- امكان تغيير ظاهر برنامه و تنظيم فونت هاي مختلف
- ذخيره اسكن مدارك و مستندات و انواع فايل هاي كامپيوتري
- فيلم آموزشي و معرفيت قابليت هاي نرم افزار
- به روز رساني مستمر برنامه و پشتيباني كاربران
- پشتيبان گيري از پايگاه داده بر اساس تاريخ و ساعت پشتيبان و ذخيره در سيستم و يا فلش و CD و DVD و بازگرداندن اطلاعات در صورت نياز و انتقال آنها از كامپيوتري به كامپيوتر ديگر در غير محيط شبكه
- و ......


فیلم آموزشی

معرفی نرم افزار پرونده


قابليت هاي نرم افزار پرونده


برنامه را چگونه اجرا كنيم


چگونه مشخصات كاربر را درج كنيم


امكانات در پنجره اصلي برنامه پرونده


چگونه يك پرونده اي را تشكيل دهيم


       

 

.: نرم افزار پرونده :.

   
 


امکانات نرم افزار پرونده

نحوه خريداري نرم افزار پرونده

بروز رساني نسخه جديد *نسخه چهار

راهنماي به روز رساني نرم افزار

نحوه نصب برنامه پرونده

نصب بر روی نسخه های ویندوز

راهنمای حل مشکلات برنامه پرونده

راهنمائ استفاده در محیط شبکه

راهنماي حل مشكلات


فيلم آموزشي

معرفی نرم افزار پرونده

قابليت هاي نرم افزار پرونده

برنامه را چگونه اجرا كنيم

چگونه مشخصات كاربر را درج كنيم

امكانات پنجره اصلي برنامه پرونده

چگونه يك پرونده اي را تشكيل دهيم   
 

معرفي وكيل :: انتشارات الكترونيك :: گزيده آرا :: آرا متهافت :: تنقيح مقررات :: پرونده

 

.: علي مكرم Ali Mokaram , Tel: 88731719, 88754208 Copyright © 2011 :.